Student Awards

December 2019

Jamaat 1 Anaa Khan
Jamaat 2 Ibrahim Yusuf
Jamaat 4/5 Girls Aqeela Ravat
Jamaat 6/7 Girls Aleena Bandla
Jamaat 6 Boys Hashim Nan
Hifz class Benyameen Esa